Amdanom

Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15: Canolfannau a Gofodau Dysgu Cymraeg, Llywodraeth Cymru, i sefydlu canolfan gymunedol Gymraeg a fyddai’n gweithredu fel conglfaen a chatalydd ar gyfer hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn nhref Caerfyddin a’r ardal gyfagos.

Wedi derbyn y grant, cadarnhaodd y Brifysgol fuddsoddiad pellach er mwyn prynu adeilad eiconig a phwrpasol ar Stryd y Brenin, Caerfyrddin, sef hen adeilad y Carmarthen Journal, papur newydd hynaf Cymru.

Wedi prynu’r adeilad, bu’r Brifysgol  yn gwneud gwaith atgyweirio ar yr adeilad er mwyn gweddnewid yr arwynebedd o 910m², gan sicrhau ei fod yn cydymffurfio â rheolau iechyd a diogelwch.

Agorodd y Ganolfan yn 2015, ac mae’n parhau i dyfu o nerth i nerth. Mae’n le delfrydol i logi ystafelloedd ar gyfer amryw ddigwyddiadau a gweithgareddau ynghÿd â mwynhau lluniaeth Caffi’r Atom. Mae holl fanylion am y Ganolfan i’w canfod ar wefan Yr Atom ynghyd â manylion partneriaid.

Caffi'r Atom

Mae’r caffi yn gallu darparu lluniaeth ar gyfer cleientiaid sydd yn llogi ystafelloedd yn yr Atom. Mae manylion archebu lluniaeth yn ogystal â bwydlen a phrisiau ar gael yma. Mae Caffi’r Atom ar agor 6 diwrnod yr wythnos.

Ystafelloedd Cynhadledd

Mae ystafelloedd ar gael yn yr Atom i’w llogi ac sy’n addas ar gyfer cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau gan gynnwys cyfarfodydd, cynadleddau, hyfforddiant, gwersi, ynghyd â digwyddiadau cymdeithasol amrywiol. Er mwyn llogi ystafell, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol ar 0300 3231848.