Caffi’r Atom

Mae Caffi’r Atom yn darparu bwyd bendigedig i frecwast, cinio a the. Mae hefyd yn gyrchfan gymdeithasol hynod o boblogaidd yng nghanol tref Caerfyrddin. Gallech sgwrsio yma drwy’r dydd gyda hwn llall ac arall, ac os ydych yn dysgu Cymraeg, pa le gwell i glywed yr iaith na Chaffi’r Atom. Gyda gwên serchog y perchennog Hawys a’i staff Nia, Dawn a Nia a Sophie, fe gewch chi groeso mawr yng Nghaffi’r Atom, ac annoeth fyddai gadael heb flasu’r diod mwyaf poblogaidd ar y fwydlen – yr ysgytlaeth moethus ! Mae’r sglodion tatws melys hefyd yn cael eu canmol i’r cymylau!

Dros baned, mae modd darllen ein dewis eang o gylchgronnau. Mae cyfle i blant ddarllen amrywiol lyfrau. Ac os ydych yn edrych am rywbeth i’w wneud yn ardal Caerfyrddin, mae ein hysbysfwrdd anferth yn llawn posteri Caffi a chymuned – Cewch brofi’r cyfan yng Nghaffi’r Atom.

Mae’r caffi yn gallu darparu lluniaeth ar gyfer cleientiaid sydd yn llogi ystafelloedd yn yr Atom.  Mae manylion archebu lluniaeth yn ogystal â Bwydlen Arlwyo Allanol ar gael yma. Os hoffech gysylltu i drafod ebostiwch Caffi’r Atom.

Yr Atom Canolfan Cymraeg

Llun

09:00 - 16:30

Mawrth

09:00 - 16:30

Mercher

09:00 - 16:30

Iau

09:00 - 16:30

Gwener

09:00 - 16:30

Sadwrn

09:00 - 16:30

Bwydlen Caffi'r Atom

CYSYLLTWCH GYDA CAFFI'R ATOM