Cylch Meithrin Myrddin

Symudodd Cylch Meithrin Myrddin i’r Atom fis Ionawr 2016. Mae gan yr arweinydd, Enfys Spiers ugain mlynedd o brofiad yn y maes blynyddoedd cynnar. Ac mae gan Eirlys Sharp bron i ddeng mlynedd o brofiad.

Cylch Meithrin

2 a 1/2 – 4 oed

9:15yb i 11:15yb

Llun i Gwener

Cylch Ti a Fi

Babanod a phlant bach

Bob bore am 11:15yb – 12:15yp

Llun i Gwener

Cylch Meithrin

Am ragor o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno gwneud cais am le, cysylltwch ag Enfys ar  07867 988087  (Oriau agor y Cylch yn unig)

Cylch Meithrin

Croesewir rhieni/gofalwyr a’u plant hyd at ddwy a hanner oed i ymuno â’r Cylch Ti a Fi.  Mae’n gyfle bendigedig i gwrdd â rhieni/gofalwyr eraill.  Mae’r Cylch Ti a Fi yn rhoi pwyslais mawr ar gydweithio ac anogir rhieni/gofalwyr i ymuno yn y gweithgareddau amrywiol.

Mae cyfarpar newid babanod a theganau addas ar gael.

Mael Cylch Myrddin wedi ei leoli yn ystafell Myrddin. Ac yn yr ystafell braf, liwgar hon, mae wal Cyw a gyflwynwyd i’r Atom gan S4C

Gwefan Cylch Myrddin