Roald Dahl – Dychmygwch!

Maw 23, 2016 by admin_atom Category: Newyddion 0 comments

Datganiad i’r wasg

18 Mawrth 2016

Roald Dahl – Dychmygwch! – Yr Atom, Caerfyrddin, Mawrth 31 am 11 y bore

Sioe Gymraeg ar gyfer plant oed 6 – 11.

Delwedd: Chris Kinahan fel ‘Alf’ (Credit: Dan Staveley)

Dros gyfnod y Pasg, bydd cwmni theatr i blant Mewn Cymeriad/In Character, mewn partneriaeth â chanolfan Yr ATOM, yn llwyfannu sioe arbennig, wedi’i anelu at blant oed 6 – 11, i ddathlu gwaith y storïwr byd-enwog, Roald Dahl. Mae’r sioe yn rhan  o ddathliadau swyddogol canmlwyddiant yr awdur yng Nghymru, ac mae wedi’i chomisiynu yn arbennig gan Gyngor Llyfrau Cymru.

Bardd Plant Cymru eleni, Anni Llŷn, sydd wedi creu’r sgript a’r actor o Hendy-gwyn ar Daf, Chris Kinahan, fydd yn y brif ran. Bydd Chris yn portreadu cymeriad ecsentrig o’r enw Alf ar lwyfan, ac yn cyflwyno rhai o weithiau mwyaf poblogaidd yr awdur i gynulleidfa o blant.

Cwmni o Lansteffan, Sir Gâr, yw Mewn Cymeriad /In Character, ac mae sylfaenydd y cwmni, Eleri Twynog Davies, yn edrych ymlaen yn fawr at lwyfannu’r sioe yng Nghaerfyrddin cyn cychwyn ar daith ysgolion a llyfrgelloedd trwy Gymru gyfan. Meddai:

“Ma’ plant yn cael eu swyno gan straeon Roald Dahl, ac rwy’n siwr byddan nhw hefyd wrth eu bodd gyda’r sioe hwyliog, rhyngweithiol yma, sy’n nodweddu nifer o’i lyfrau a’i gymeriadau. Fel cwmni ifanc, mae’n fraint bod yn rhan o’r flwyddyn dathlu, ac i fod yn cyflwyno sioe, rydym mor falch ohoni, i blant dros Gymru gyfan. “

Dywed Chris Kinahan, yr actor talentog sydd wedi gweithio gydag amryw o gwmnïau theatr ar draws y Deyrnas Unedig, ei fod wrth ei fodd yn adrodd straeon un o awduron gorau’r byd:

‘Mae Alf yn dipyn o gymeriad, a dw i’n edrych ymlaen at ei gyflwyno i blant Cymru. Gobeithio y bydd ei bersonoliaeth hoffus, ecsentrig a llawn hwyl yn deyrnged addas i rai o’r cymeriadau rhyfeddol sy’n ymddangos yn llyfrau Roald Dahl.’

Bydd Roald Dahl – Dychmygwch! Yn cael ei lwyfannu yn Yr ATOM, Caerfyrddin, dydd Iau, Mawrth 31 am 11 y bore.

Pris tocyn – £4 – ar gael drwy gysylltu â’r ATOM –  ymholiadau@yratom.cymru   03003231848

Diwedd

GWYBODAETH AM ROALD DAHL A’I WADDOL:

Roedd Roald Dahl yn ysbïwr, yn beilot ymladd gwych, yn hanesydd siocled ac yn ddyfeisiwr meddygol. Ef hefyd oedd awdur Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG a nifer o straeon arbennig eraill.

Ef, o hyd, yw storïwr gorau’r byd.

Ganed Roald Dahl (1916–1990) yng Nghaerdydd i deulu o dras Norwyaidd. Ymunodd â’r RAF yn 23 mlwydd oed a dechreuodd ysgrifennu, ar gyfer oedolion i ddechrau, wedi iddo gael ei anafu mewn damwain awyren yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

O’i gwt ar waelod yr ardd, wedi ei amgylchynu gan bob math o drugareddau rhyfedd fel siwtces (a ddefnyddiai fel stôl droed), ei asgwrn clun ei hun (a gafodd ei newid am glun newydd) a phelen drom o ffoil metel (wedi ei gwneud o werth blynyddoedd o bapur lapio siocled), aeth ymlaen i ysgrifennu rhai o storïau mwyaf godidog y byd i blant. Roedd ei stori gyntaf i blant, James and the Giant Peach, a gyhoeddwyd yn 1961, yn boblogaidd, a bu pob un o’r llyfrau a ysgrifennodd wedi hynny yn llwyddiant ysgubol.

Bellach, mae ei storïau ar gael mewn 58 o ieithoedd, ac amcangyfrifir ei fod wedi gwerthu o leiaf 200 miliwn o lyfrau. Mae nifer o’r storïau yma wedi eu haddasu ar gyfer y llwyfan a’r sgrin, gan gynnwys y ffilm glasurol o 1971, Willy Wonka and the Chocolate Factory, Fantastic Mr Fox – ffilm eithriadol Wes Anderson, a’r sioe arobryn Matilda the Musical gan yr RSC gyda cherddoriaeth gan Tim Minchin. Y stori nesaf gan Roald Dahl i gyrraedd y sgrin fawr fydd addasiad Steven Spielberg o The BFG, a gaiff ei ryddhau yng Ngorffennaf 2016.

2016 yw canmlwyddiant Roald Dahl. Eleni mae Roald Dahl 100 yn nodi 100 mlynedd ers geni storïwr gorau’r byd. Bydd dathliadau ar gyfer Roald Dahl 100 drwy gydol 2016, gan gyflwyno blwyddyn llawn danteithion godidog i bawb.

Sorry, the comment form is closed at this time.