Yr Adeilad

Dyma ganolfan ddiwylliannol, fywiog yng nghanol tref Caerfyrddin sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau. Ers iddo agor fis Awst, mae Caffi’r Atom eisoes yn hynod o boblogaidd ac yn cynnig brecwast a chinio blasus. Yn enwog am ei ysgytlaeth a siocled poeth anferthol, mae’r caffi ar agor o 9 tan 16:30, dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Llawr cyntaf

Ar y llawr uchaf, sef Y Gofod, mae lolfa gyfforddus braf gyda sawl soffa ledr, cadeiriau esmwyth a sachau eistedd. Mae sgrin fawr ar y wal i wylio gemau, ffilmiau
neu deledu neu ar gyfer chwarae gemau cyfrifiadurol. Mae cornel i astudio yng nghefn yr ystafell.

Dyma gartref Menter Gorllewin Sir Gâr a stiwdio radio – Cymru FM.

Mae modd cynnal cyngherddau ac amrywiol adloniant yn Y Gofod yn ogystal â llawr gwaelod Yr Atom.

Llawr gwaelod

Y tu ôl i’r caffi mae’r Ganolfan Gymraeg. Yma, mae saith ystafell ar gael i’w llogi. Enwau cymeriadau Llyfr Du Caerfyrddin sydd ar yr ystafelloedd.

Mae dwy ystafell gyfarfod, Taliesin a Glewlwyd Gafaelfawr, ac Ystafell Mynach sy’n addas ar gyfer gwaith swyddfa neu gyfarfod ar gyfer hyd at 4 o bobl.

Mae Caffi’r Atom yn medru cynnig bwydlen ar gyfer yr hwyr neu frechdanau a bwffe yn ystod cyfarfodydd.

Mae cegin ar y llawr gwaelod.

Mae Ystafell Myrddin yn gartref i Gylch Meithrin Myrddin yn y boreau, ac mae modd llogi’r ystafell yn y prynhawn neu ei chyfuno ag ystafelloedd Pryderi ac Arthur.

Mae ystafelloedd Pryderi ac Arthur yn addas ar gyfer cynadleddau.

Mae gwahanol sefydliadau a grwpiau yn defnyddio’r Atom:

 • Menter Gorllewin Sir Gâr: yoga, sesiynau dawnsio stryd
 • Cymraeg i Oedolion, Cyngor Sir Gâr : yn ddyddiol
 • Cylch Meithrin Myrddin: bob bore
  Ti a Fi: bob bore am 11:15yb i 12:15yp
 • Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant : yn ddyddiol
 • Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Y Mentrau Iaith, Urdd Gobaith Cymru, ac ysgolion yr ardal hefyd yn ymwelwyr cyson
 • Merched y Wawr , Cangen Caerfyrddin: yn fisol
 • Clwb Ieuenctid, o dan ofal Urdd Gobaith Cymru a Menter Gorllewin Sir Gar: nosweithiau Gwener
 • Cymru a Menter Gorllewin Sir Gar: nosweithiau Gwener
 • Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi: nosweithiau Mercher
 • Merched y Wawr, Rhanbarth Sir Gâr: bob tymor
 • Wi-Fi

  Mae Wi-Fi am ddim yn yr adeilad.

Cysylltwch â’r Atom am fwy o wybodaeth, neu er mwyn trafod eich anghenion | 0300 323 1848 | ymholiadau@yratom.cymru