Ystafelloedd

Mae enwau penodol i’r ystafelloedd llogi, sef cymeriadau y cyfeirir atynt yn Llyfr Du Caerfyrddin. Yn dyddio’n ôl i ganol y 13eg ganrif, dyma un o’r llawsgrifau Cymraeg hynaf sydd wedi goroesi, Credir bod Llyfr Du Caerfyrddin wedi ei ysgrifennu ym Mhriordy Ieuan Efengylwr a Theulyddog yn nhref Caerfyrddin.

Mae ystafelloedd ar gael yn yr Atom i’w llogi ac sy’n addas ar gyfer cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau gan gynnwys cyfarfodydd, cynadleddau, hyfforddiant, gwersi, ynghyd â digwyddiadau cymdeithasol amrywiol. Isod ceir manylion yr ystafelloedd sydd ar gael. Er mwyn llogi ystafell, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol ar 0300 3231848. Gellir archebu lluniaeth ar gyfer eich digwyddiad drwy Caffi’r Atom.

  • Fideo Gynadledda

  • Gliniadur

  • Taflunydd

  • Bwrdd Gwyn

I logi ystafell cysylltwch gyda ni trwy ebost: ymholiadau@yratom.cymru neu ffôn: 0300 3231848