top of page

Menter a Busnes

Uned 12, Yr Atom,

18 Stryd y Brenin,

Caerfyrddin 

SA31 1BN

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Gwybodaeth

Mae Menter a Busnes yn arwain y ffordd er mwyn sicrhau datblygiad

economaidd parhaus yng Nghymru.

Rydym ni’n cefnogi unigolion, grwpiau a busnesau bach a chanolig ledled

Cymru a thu hwnt i ddechrau a thyfu, trwy ein rhaglenni cefnogi busnes

wedi’u teilwra.

Rydym ni wedi llunio’r rhaglenni hyn i ymateb i ofynion grwpiau targed

penodol, ac maent wedi llwyddo i helpu nifer fawr o entrepreneuriaid i

sefydlu a rhedeg eu busnesau a’u paratoi i ddatblygu ymhellach.

bottom of page

Subscribe

* indicates required