top of page

Cambrian
Cyfraith Iechyd Meddwl

Yr Atom 18 Stryd y Brennin,

 Caerfyrddin,

 SA31 1BH

  • Twitter

Gwybodaeth

Mae Cambrian Mental Health Law yn gwmni

cyfreithiol sy’n ymroddedig i faes arbenigol Cyfraith Iechyd Meddwl. Mae gennym

gontract cymorth cyfreithiol i ddarparu gwasanaethau i gleientiaid ledled Cymru. Mae

gennym flynyddoedd o brofiad ac yn cynrychioli cleientiaid sy’n cael eu cadw dan adran

o’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn yr ysbyty neu gleientiaid sy’n destun gorchmynion yn y

gymuned yn rheolaidd. Mae ein cyfreithwyr wedi’u hachredu gan Gymdeithas Cyfreithwyr

i ddarparu cyngor cyfreithiol arbenigol yn y maes arbenigol hwn o’r gyfraith.

Cysylltu

Rhif Ffôn: 01267 468464

bottom of page

Subscribe

* indicates required