Y GOFOD

£20 YR AWR + TAW

Ystafell aml-bwrpas a leolir ar lawr gyntaf y ganolfan.

Arlwyo ar gael

Sgrîn amlgyfrwng

Hyd at 60 person

WIFI am ddim