top of page

Menter Gorllewin
Sir Gâr

Yr Atom

18 Stryd y Brenin,

Caerfyrddin

SA31 1BN

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Gwybodaeth

Mae Menter Gorllewin Sir Gar yn Fenter Iaith sy’n darparu

cefnogaeth a chyngor i unigolion, mudiadau a busnesau ynghyd â

chynnal ystod eang o weithgareddau er mwyn codi ymwybyddiaeth

o'r iaith Gymraeg a chryfhau'r defnydd ohoni yn eu cymunedau.

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn annog a chefnogi datblygiad

cymunedol, ieithyddol ac economaidd er budd cyhoeddus er mwyn

creu cymunedau sy'n naturiol ddwyieithog a llewyrchus.

Cysylltu

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am ein gwaith, cymryd rhan eich hun drwy wirfoddoli neu drafod cydweithio.

www.mentergorllewinsirgar.cymru

ymholiad@mgsg.cymru
 

01239 712 934

bottom of page

Subscribe

* indicates required