top of page

Advocacy
West Wales

Yt Atom

18 Stryd y Brenin

Caerfyrddin

SA31 1BH

  • Facebook

Gwybodaeth
 

Mae Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn cynnig gwasanaeth iechyd meddwl ar draws y dair Sir, Ceredigion, Caerfyrddin a Sir Benfro, wrth wneud gwaith yn y gymuned ac yn darparu gwasanaeth statudol IMHA o fewn yr ysbytai.


Yn ychwanegol, mae EGC yn darparu cymorth eiriolaeth i’r bobl sydd gyda LD a ASC yng

nghymunedau Sir Benfro. Mae EGC yn cefnogi’r rheini i leisio’u barn mewn sefyllfa y maent yn teimlo nad oes neb yn gwrando arnynt. Mae’r gwasanaeth am ddim, annibynnol a chyfrinachol.

Cysylltu

imha@advocacywestwales.org.uk

Rhif Ffôn: 01437 762935 / 01267 231122 / 01970 229116

bottom of page

Subscribe

* indicates required