top of page

Adran Ffynnonddrain

Yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd fe fuodd plant Adran Ffynnonddrain yn brysur yn cystadlu yn yr Ymgom, Parti Llefaru, Parti Canu a'r Côr.
Llongyfarchiadau mawr i griw yr Ymgom am ddod yn 3ydd🥉

Mae'n bleser cael plant yr Adran yma yn wythnosol yn ymarfer, cymdeithasu a chael nifer o nosweithiau llawn hwyl a sbri! Ac roedd Caryl, Rheolwraig Yr Atom yn falch iawn i gynorthwyo yr Adran wrth arwain y Parti Canu a’r Côr eleni.bottom of page