top of page

Adran Ffynnonddrain

Yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd fe fuodd plant Adran Ffynnonddrain yn brysur yn cystadlu yn yr Ymgom, Parti Llefaru, Parti Canu a'r Côr.Llongyfarchiadau mawr i griw yr Ymgom am ddod yn 3ydd🥉

Mae'n bleser cael plant yr Adran yma yn wythnosol yn ymarfer, cymdeithasu a chael nifer o nosweithiau llawn hwyl a sbri! Ac roedd Caryl, Rheolwraig Yr Atom yn falch iawn i gynorthwyo yr Adran wrth arwain y Parti Canu a’r Côr eleni.Comments


bottom of page