top of page

Bingo

Dechreuwyd y Gwyliau Pasg gyda noson Bingo ar y 30ain o Fawrth yn Yr Atom i godi arian i Gylch Meithrin Myrddin ac Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023. Cafwyd noson llawn hwyl yng nghwmni ein harweinydd Gruffydd Roberts.

Hoffwn i ddiolch yn fawr i bob busnes am roi gwobrau arbennig ar gyfer y noson; Golwg, Alfie’s Coffee Company, The Warren, T Alun Jones & Sons, The Body Shop, R & M Hardware & Agri, Coop, The New Curiosity, Ginger, Morrisons a Llaeth Hafodwen.Comments


bottom of page