top of page

Cyngerdd Ysgolion y Wladfa22/03/24

7yh

Theatr Yr Halliwell, Caerfyrddin

Rhenir elw y noson rhwng Ysgol Gymraeg y Gaiman, Ysgol yr Hendre ac Ysgol y Cwm, Patagonia


Tocynnau

£15 - Oedolion

£5 - Plant uwchradd

Plant Cynradd - Am ddim


Dewch i fwynhau Cyngerdd i godi arian at Ysgolion y Wladfa o dan arweiniad yr amryddawn Hanna Hopwood Griffiths. Rydym yn falch i groesawu yr artistiaid adnabyddus Gruffydd Roberts, Gwilym Bowen Rhys, Joy Cornock a Mike Winter i'n plith ynghyd ag ysgolion Y Dderwen, Llangynnwr, Bro Myrddin a Maes y Gwendraeth a’r gyfeilyddes dalentog Meinir Jones Parry.

Cewch glywed hanes y dair ysgol Cymraeg – Sbaeneg ym Mhatagonia drwy gydol y noson a chyfle i godi arian tuag at eu prosiectau yn y Wladfa.

Kommentare


bottom of page