top of page

Gweithdy Addurno Cacennau Bach

Bydd y gweithdy yma yn gyfle i chi ddatblygu eich sgiliau addurno a chael y cyfle i wneud pedwar dyluniad gwahanol ar y cacennau bach.Byddwn yn darparu y cynhwysion, offer a chacennau bach ar gyfer y sesiwn.


Addas ar gyfer plant 7 – 11 oed.

Ni fydd angen i rieni / gofalwyr i aros yn ystod y sesiwn.


Ewch i gofrestru eich lle nawr!


Comments


bottom of page