top of page

CROESO ATOM NI!

CANOLFAN GYMRAEG CAERFYRDDIN

18 STRYD Y BRENIN, CAERFYRDDIN, SA31 1BH

01267 225 131  |  HELO@YRATOM.CYMRU

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
IMG_6072.JPG

AMDANOM NI

Canolfan Gymraeg Tref Caerfyrddin yw'r Atom. Mae croeso i chi alw heibio am glonc, cymryd rhan mewn gweithgaredd, llogi stafell ar gyfer cyfarfod a digwyddiad neu ymweld â'n tenantiaid.  

 

Agorwyd Yr Atom yn swyddogol ym mis Hydref 2015 wedi i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant brynu’r adeilad gyda chefnogaeth grant o Gronfa Fuddsoddi Cyfalaf Llywodraeth Cymru, er mwyn sefydlu Canolfan Gymraeg yng nghanol tref Caerfyrddin.  Aeth y brifysgol ati i fuddsoddi ymhellach a datblygu’r adeilad i gynnwys caffi ac amryw ystafelloedd er mwyn cynnal digwyddiadau cymdeithasol, hamdden a busnes ar gyfer y gymuned gyfan.  

 

Mewn partneriaeth â’r Cyngor Sir, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Menter Gorllewin Sir Gâr, mae Canolfan yr Atom yn gweithio’n agos gyda’r gymuned fusnes leol, grwpiau a mudiadau lleol i ddarparu rhaglen o gyrsiau iaith yn ogystal â nifer fawr o weithgareddau hamdden a chymdeithasol.  

About
Beth Sy' Mlaen?

BETH SY' MLAEN?

Mae Yr Atom yn trefnu a chefnogi ystod o weithgareddau trwy'r flwyddyn yma yn y ganolfan a thu hwnt. Cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth neu i drefnu gweithgaredd gyda ni!

EIN CYMUNED

Yn ogystal â bod yn lleoliad ar gyfer cynnal gweithgareddau mae Yr Atom hefyd yn gartref i nifer o sefydliadau.